Albert Estengre, tradició oral

PÚBLIC DE 0 A 3 ANYS

Un espectacle visual, gairebé sense paraules, 
entenedor per als més petits de tots.
La MAIXA té cura del seu jardi, el rega, l'adoba, el sembra i
hi gaudeix de les flors i dels amics que la visiten.